“Fraud
drink and drive

Когато караш пил!

Когато караш пил! Всички настоящи и млади шофьори могат да изгледат следното видео, преди да се качат зад волана.

Помислете добре за себе си и другите около вас, когато сте пили и сте с кола. Лесно може да вземете грешно решение. На база опитът ви или идеята, че само малко сте се почерпили – последиците може да са мащабни! Когато караш пил почти нищо не е под твой контрол!

Вече има решение за тази ситуация. Не поемайте излишни рискове. Нека вечерта да завърши безаварийно! Обадете се на Lucky Drive – drink and drive фирма или потърсете повече за нас във Facebook.